Wishwon | Info
15234
home,page,page-id-15234,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Welcome to Wishwon Info

Light is life and IT is heart

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร (IT –Total Solution) มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายหลอดประหยัดไฟ LED คุณภาพสูง ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และ มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์

Company Profiles

IT Business


shutterstock_206504401
IT Outsourcing

บริษัท วิชวัน อินโฟ จากัด มีความเชี่ยวชาญกับงาน IT Outsourcing เป็นอย่างมาก จึงทำให้เรามีลูกค้าระดับ Big Name ของประเทศมากมาย

Headhunter
IT Head Hunter

ความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างบุคลากรและประสบการณ์ของบุคลากรด้าน IT เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญมากกว่า 350 คน

Train
IT Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมด้าน IT และภาษาอังกฤษ สามารถใช้เป็นที่ฝึกอบรมให้กับบุคลากรและลูกค้าได้ ทำให้เราสามารถสร้างบุคคลากรได้อย่างต่อเนื่อง

DC
Systems Enterprise Services

ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งพัฒนา ระบบ IT Solution แบบครบวงจร เพื่อประยุกต์ปรับใช้งานให้เหมาะสมกับโครงการต่างๆ ของลูกค้า.

Cap Vision Institute


สถาบันแคป วิชั่น คือ สถาบันฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม ดำเนินงานภายใต้บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร ภายใต้ทฤษฏีแคบ (CAP Theory )  โดย มีหลักสูตร การเรียนรู้ที่เหมาะสม  กับกลุ่มเป้าหมาย หลายๆกลุ่ม อาทิเช่น หลักสูตรศิลปะการพูดทุกรูปแบบ กล่าวคือ หลักสูตรศิลปะการพูดพื้นฐานต่อที่ชุมชน หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อการเป็นวิทยากร หลักสูตรศิลปะการพูดทางการเมือง   หลักสูตรจิตวิทยาการพูดสำหรับนักบริหารและศิลปะการพูดในภาวะผู้นำ  หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อการโน้มน้าวจูงใจและการเจรจาต่อรอง หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อการบริการและการขจัดข้อขัดแย้ง  หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อการขาย หลักสูตรการดึงศักยภาพแห่งตัวตนเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน หลักสูตรการปลุกจิตสำนึกรักองค์กรด้วยพลังของการมีส่วนร่วม และอื่น ๆ

Cap Vision

Energy Saving Business


Wishwon Info’s News

Light is life IT is hearth

News More

IRCP

IRCP ผนึก“วิชวัน อินโฟ”ลุยธุรกิจ ICT

WWI-40

“วิชวัน อินโฟ” เขย่าวงการไอทีตั้งเป้า 2 ปีฟัน 500 ล้าน

WWI-37

JP Corp จับมือร่วมธุรกิจกับ ANXIR WON เปลี่ยนชื่อเป็น Wishwon Info

รายละเอียดของธุรกิจ

Wishwoninfo

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด ประกอบกิจการดำเนินการจัดหาและอบรมบุคลากรทางด้าน IT ให้กับลูกค้าตามความต้องการ
รวมถึงบริการให้คำปรึกษาการวางระบบ IT Solution และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภท LED Lighting คุณภาพสูง

ซึ่งปัจจุบัน ลูกค้าให้การยอมรับและพอใจในบริการ ของเราเป็นอย่างมาก

Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมด้าน IT และภาษาอังกฤษ สามารถใช้เป็นที่ฝึกอบรมให้กับบุคลากรและลูกค้าได้ ทำให้เราสามารถสร้างบุคคลากรได้อย่างต่อเนื่อง บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด จะพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนี้ ให้เป็นศูนย์สอบ Certificate ต่างๆด้วย

IT Outsourcing

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด มีความเชี่ยวชาญกับงาน IT Outsourcing เป็นอย่างมาก เพราะเรามีลูกค้าระดับ Big Name ของประเทศ ที่ให้การยอมรับในความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากรทางด้าน IT ความไว้วางใจของลูกค้าทำให้เรามีสัญญาจ้างงานมากกว่า 50 โครงการ

IT Head Hunter

ความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างบุคลากรและประสบการณ์ของบุคลากรด้าน IT เป็นสิ่งที่ ทำให้เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญมากกว่า 350 คน จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจ้างบุคลากรโดยตรงแบบเป็นพนักงานประจำ ทำให้ลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในเรื่องของการหาบุคลากรเอง

IT Integration Services

ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ , IT Facilities, และ IT security แบบครบวงจร เพื่อประยุกต์ปรับใช้งานให้เหมาะสมกับโครงการต่างๆ ของลูกค้า

Turnkey Desktop PC Management

บริษัท วิชวัน อินโฟ จากัด สามารถรับงานแบบ Turnkey Desktop Management ซึ่งต้องมีส่วนประกอบสามส่วน ได้แก่ Hardware + Human + Finance or Leasing ซึ่งปัจจุบัน ลูกค้าส่วนมากโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ ไม่ต้องการปวดหัวและยุ่งยากกับการดูแลค่าเสื่อมของอุปกรณ์ IT Hardware

Turnkey LED Lighting

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด ยังมีอีกหนึ่ง Business Line เรื่องการประหยัดพลังงาน โดยจับมือกับโรงงานผู้ผลิต ทำการผลิตหลอดประหยัดไฟ LED คุณภาพสูง ภายใต้ Brand iWish LED ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC/EN 62471 ในระดับ Tier 1 สามารถควบคุมแสงสีฟ้าในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสายตา

map

contact us

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด


1529 ซอยลาดพร้าว 94 ถนน ศรีวรา

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพ 10310

VIEW PAGE